Privacyverklaring

Cursisten die zich inschrijven, vullen een inschrijfformulier in. Hierop staan je persoonsgegevens. Hondenschool midden Drenthe gebruikt deze gegevens voor het opnemen van contact als er belangrijke informatie te melden is over trainingen e.d. Dit gebeurt telefonisch, via whats-app en/of e-mail.

Privacyverklaring

In deze verklaring staat hoe Hondenschool midden Drenthe omgaat met persoonsgegevens van onze cursisten.

Cursisten die zich inschrijven, vullen een inschrijfformulier in. Hierop staan je persoonsgegevens. Hondenschool midden Drenthe gebruikt deze gegevens voor het opnemen van contact als er belangrijke informatie te melden is over trainingen e.d. Dit gebeurt telefonisch, via whats-app en/of e-mail.

Welke gegevens van jou gebruiken wij en waarvoor:

E-mail : voor een eventuele nieuwsbrief, informatie over de hondenschool
Telefoonnummer: voor telefonisch contact en whats-app (privé en groeps-app)
Adres/postcode/woonplaats: indien een huisbezoek gewenst is
Gegevens hond: geen bijzonderheden
Deze gegevens worden puur en alleen ter communicatie door de hondenschool gebruikt en nooit (zonder overleg) aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bv. mogelijk dat de belastingdienst (bedrijfs-)gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Voor de groeps-app (mede cursisten van betreffende cursus) is telefoonnummer zichtbaar.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via Social Mediakanalen (zoals Facebook, Twitter, Instagram), bv. wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam en/of de door jou verstrekte persoonsgegevens, zodat wij op jouw bericht kunnen reageren.

Hondenschool midden Drenthe verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden.

Hondenschool midden Drenthe gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hondenschool midden Drenthe neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies of elke andere vorm van onwettige verwerking.

De persoonsgegevens worden bewaard in een beschermde boekhoudomgeving en zullen na beëindiging van onze samenwerking, na de wettelijke bewaarplicht van 7 jaar, worden verwijderd.

Wij bieden alle cursisten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt (wij kunnen vragen om een identiteitsbewijs). Indien je hiervan gebruik wilt maken, ontvangen we uw vraag graag via ons e-mailadres.

We behouden ons het recht voor de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We controleren regelmatig of we aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) voldoen. Vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring zien we graag per e-mail tegemoet. info@hondenschoolmiddendrenthe.nl