Klachten of opmerkingen

Klachten nemen wij serieus, omdat we streven naar volledige klantentevredenheid.
Klachten kunnen per mail worden aangegeven, waarna in samenspraak met de cursist geprobeerd zal worden tot een passende oplossing te komen.