Huisregels

Bij aanvang van een cursus dient de cursist het entingsboekje van de hond te overleggen.

Honden zijn altijd aangelijnd, tenzij anders aangegeven door de instructeur.

Cursisten dienen 5 minuten voor de les aanwezig te zijn.

Cursisten melden zich af bij verhindering.

Als de hond lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de instructeur alvorens hij/zij op les verschijnt.

Als de hond loops is, is ze welkom mits het doorgegeven wordt aan de instructeur.

Bezoekers zijn welkom aan de kant van het terrein.

De hond dient te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de cursist.

De hondenschool is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan u of uw eigendommen.

De hondenschool is niet aansprakelijk voor ongevallen met uw hond.

U bent ten alle tijden verantwoordelijk voor uw eigen hond.

Als de les niet doorgaat (slecht weer), dan verneemt u dat middels de whats-app. De lessen schuiven dan een week op.

Wanneer u zich inschrijft voor een cursus, gaat u automatisch akkoord met onze huisregels. Bij het niet navolgen van de huisregels, kan de instructeur u de toegang tot de cursus en het terrein ontzeggen.

Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus/workshop.

Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald en zullen niet worden terugbetaald.

Indien door ziekte of overmacht van de instructeur lessen uitvallen, schuiven de lessen een week op.

Indien door ziekte of overmacht de nog niet gevolgde lessen van de cursus door de hondenschool moet worden beëindigd, wordt het resterende cursusgeld teruggestort.

Indien door ziekte van de cursist of de hond de cursus moet worden beëindigd, dan wordt het resterende cursusgeld teruggestort. Bij twijfel kan er om een doktersverklaring of dierenartsverklaring gevraagd worden.

Betalingen dienen voor de aangegeven datum (zie mail) te zijn overgemaakt, behalve bij de puppy-instroom. Die lessen dienen contant te worden voldaan.